iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.6.6.2. Conferences. Congresses

Description Type Actions
Drugi hrvatski slavistički kongres : zbornik radova .- 1 .- Zagreb, 2001 Book [Show]
Družbena funkcijskost jezika : vidiki, merila, opredelitve = The Social Functionality of Language : Aspects, Criteria, Definitions .- Ljubljana, 2013 Book [Show]
Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August 30- September 9, 1993 .- Amsterdam ; Atlanta, 1994 Book [Show]
Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století) : sborník příspěvků z pracovního setkání v Sofii 7.10.2002 .- Praha, 2003 Book [Show]
Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku .- Warszawa, 2017 Book [Show]
MALICKI Jarosław: Dyskusja o nazwie państwa czeskiego .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 1998 Journal article [Show]
Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich .- 3 : Językoznawstwo .- Białystok, 2000 Book [Show]
Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich .- 7 : Z badań humanistycznych .- Białystok, 2001 Book [Show]
Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. - 5 : Badania filologiczne .- Białystok, 2000 Book [Show]
LIEDKE Marzena: "Dzieje, kultura, język Litwy" .- "Białostocczyzna" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 91-100 of 1152 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (116) ]