iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.6. Sorb Group. Lexicology

Description Type Actions
BARTELS Hauke, SPIESS Gunter: Das aktive deutsch-niedersorbische Internet-Lernerwörterbuch des verbalen Wortschatzes : elektronische Medien im Dienste des Erhalts einer bedrohten Minderheitensprache .- Copenhagen, 2002 Book article [Show]
BARTELS Hauke: Das aktive deutsch-niedersorbische Wörterbuch (ADNW) des verbalen Wortschatzes .- Frankfurt ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien, 2002 Book article [Show]
ŠOŁĆINA Jana: Aktualne problemy słowotwórby w zwisku z dźěłom nad hornjoserbskim słownikom noweje leksiki .- "Zeszyty Łużyckie" 2004 Journal article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Aktualne tendencje rozwojowe w górnołużyckim języku literackim .- "Zeszyty Łużyckie" 2006 Journal article [Show]
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Aktywność słowotwórcza nazw roślin w języku górnołużyckim na tle ich aktywności w polszczyźnie i kaszubszczyźnie .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2006 Journal article [Show]
WORNAR Edward, ŠOŁĆINA Jana: Čehodla trjebamy jednorěčny hornjoserbski słownik? .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Co zawołania na zwierzęta mówią o hodowli na Łużycach? .- "Zeszyty Łużyckie" 1992 Journal article [Show]
MĚŠKANK Werner: Cottbus - Chóśebuz : osiedle, zamek, miasto targowe : problem etymologii nazwy miasta .- "Zeszyty Łużyckie" 2006 Journal article [Show]
SZABŁOWSKI Jan: Czy Abrahama Frencla moglibyśmy nazwać ojcem slawistyki? .- "Zeszyty Łużyckie" 1990 Journal article [Show]
SCHUSTER-ŠEWC Heinz: Czy dłuż. chołuj 'pług' naprawdę jest archaizmem semantycznym, kontynuującym pierwotne znaczenie indoeuropejskie? .- Kraków, 2000 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 298 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (30) ]