iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.6.5. History of Slavic studies

Description Type Actions
VAČKOVA Kina: 150 години катедра по славистика в Прага .- "Съпоставително езикознание = Сопоставительное языкознание = Contrastive Linguistics : списание на Софийския университет "Св. Климент Охридски"" 1998 Journal article [Show]
KALETA Radosław: 20. rocznica śmierci Profesor Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej (1901–1994) – twórczyni i założycielki polskiej białorutenistyki .- "Acta Albaruthenica" 2014 Journal article [Show]
SCHALLER Helmut Wilhelm: 450 Jahre Albertus-Universität Königsberg - die Wirkung der slawischen Philologie auf slawische Länder .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
NYOMÁRKAY István: A bécsi grammatikák és a XVIII-XIX. századi magyar és szláv nyelvtanok : bevezetés, feladatok [Венские грамматики и венгерские и славянские грамматики XVIII-XIX вв. : введение, задачи] .- Budapest, 1998 Book article [Show]
WALCZAK Bogdan: Adam Mickiewicz o językach słowiańskich .- Poznań, 1999 Book article [Show]
UDOLPH Jürgen: A.L. Schlözer und die slavische Namenforschung .- Praha, 2000 Book article [Show]
NAGÓRKO Alicja: Aleksander Brückner – ein polnischer Slawist in Berlin : oder die Einsamkeit der Grenzgänger .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2012 Journal article [Show]
VEČERKA Radoslav: Die Anfänge der slavischen Sprachwissenschaft in den böhmischen Ländern .- Regensburg, 1996 Book [Show]
RUTKOWSKA Maria: Aspekt porównawczy w badaniach językowych w Rosji w XVIII wieku .- "Kieleckie Studia Rusycystyczne" 1999 Journal article [Show]
RUSEK Jerzy: Aspekt słowotwórczy w dyskusjach nad zróżnicowaniem języka prasłowiańskiego : w ujęciu Franciszka Sławskiego i jego uczniów .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 416 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (42) ]