iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 4.6.4. Serbo-Croatian group. Lexicography

Description Type Actions
BROZOVIĆ RONČEVIĆ Dunja, GLUHAK Alemko, MUHVIĆ-DIMANOVSKI Vesna, SOČANAC Lelija, SOČANAC Branko: Rječnik novih riječi : mali vodič kroz nove riječi i pojmove u hrvatskim glasilima .- Zagreb, 1996 Book [Show]
ŠARIĆ Ljiljana, WITTSCHEN Wiebke: Rječnik sinonima hrvatskoga jezika .- Zagreb, 2008 Book [Show]
ŠARIĆ Ljiljana, WITTSCHEN Wiebke: Rječnik sinonima hrvatskoga jezika .- Zagreb, 2010 Book [Show]
KRYŻAN-STANOJEVIĆ Barbara: Rola kwalifikatorów w kreowaniu obrazu świata w słownikach jedno- i dwujęzycznych .- Warszawa, 2006 Book article [Show]
HUDEČEK Lana: Rukopisna građa V. Dabca: "Njemačko-hrvatski tehnički rječnik - graditeljstvo" .- "Filologija" 2001 Journal article [Show]
MIHALJEVIĆ Milica: Rukopisna građa V. Dabca: "Njemačko-hrvatski tehnički rječnik - nafta" .- "Filologija" 2002 Journal article [Show]
BRLOBAŠ Željka: Rukopisna građa V. Dabca: "Njemačko-hrvatski tehnički rječnik" - paleontologija .- "Filologija" 2001 Journal article [Show]
HORVAT Marijana, KOVAČEVIĆ Barbara: Rukopisne bilješke V. Dabca uz petojezični "Auto-moto rječnik" J. Modlyja .- "Filologija" 2001 Journal article [Show]
DZIUBA Jolanta, WYŻKIEWICZ-MAKSIMOW Regina: Serbsko-chorwacko-polski słownik skrzydlatych słów : rozważania teoretyczno-metodologiczne .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2001 Journal article [Show]
KOLENIĆ Ljiljana: Sinonimi u Mikaljinu rječniku .- "Riječ : časopis za filologiju" 2001 Journal article [Show]
Displaying results 121-130 of 188 found.
[ (1) |< First ] [ (12) << Previous ]  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Next >> (14) ] [ Last >| (19) ]