iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.1.4. Czech. Syntax

Description Type Actions
PŘIKRYLOVÁ Milena: Sémantika konstrukcí se slovesem mít ve staroslověnských biblických textech a vývoj těchto konstrukcí do češtiny a bulharštiny .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
NEBESKÁ Iva: Semantyka czasowników vědět i znát w języku czeskim .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
GREŃ Zbigniew: Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku polskim i czeskim .- Warszawa, 1994 Book [Show]
GREPL Miroslav, KARLÍK Petr: Skladba češtiny .- Olomouc, 1998 Book [Show]
IMIOŁO Iwona: Skladba reklamních textů .- "Čeština doma a ve světě" 1998 Journal article [Show]
CHLOUPEK Jan: Slohová platnost syntaktické synonymie .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1999 Journal article [Show]
SVOZILOVÁ Nad'a, PROUZOVÁ Hana, JIRSOVÁ Anna: Slovesa pro praxi : valenční slovník nejčastějších českých sloves .- Praha, 1997 Book [Show]
KOSEK Pavel: Slovosled reflexivního výrazu se ve frázi verba finita v barokní češtině .- Brno, 2008 Book article [Show]
KARLÍK Petr: Souvětí s když už, tak už a frazémizace spojovacího prostředku .- "Naše řeč" 1998 Journal article [Show]
PETKEVIČ Vladimír: Special cases of non-projective constructions in the syntax of Czech sentence .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
Displaying results 91-100 of 159 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (16) ]