iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.1.4. Czech. Syntax

Description Type Actions
GUTSCHMIDT Karl: Diateze v češtině koncem 19. století na pozadí jiných slovanských jazyků .- Brno, 2001 Book article [Show]
KOSEK Pavel: Disjunktivní spojka nebo v období baroka .- "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A)" 1999 Journal article [Show]
MACHOVÁ Svatava: Dvě předložky vedle sebe .- "Naše řeč" 2000 Journal article [Show]
TOMAN Jindřich: Ertlova diskuse českých klitik .- Brno, 2001 Book article [Show]
ŠTÍCHA František: Forms and meanings in yes-no questions: a contrastive study of English, French, German and Czech .- 2 .- "Linguistica Pragensia" 1999 Journal article [Show]
KARLÍK Petr: Funkce konkluzivních souvětí v jazykové interakci .- "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A)" 1999 Journal article [Show]
KUČERA Karel: Funkční větná perspektiva novinových titulků .- Ostrava, 1998 Book article [Show]
JANDA Laura A.: A Geography of Case Semantics : the Czech Dative and the Russian Instrumental .- Berlin ; New York, 1993 Book [Show]
ULIČNÝ Oldřich: Gramatická a informační struktura věty .- "Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců" 1998 Journal article [Show]
PETKEVIČ Vladimír: Grammatical coreference and agreement in Czech .- "The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 159 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (16) ]