iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.2. Belorussian. History of language

Description Type Actions
480 год беларускага кнігадрукавання : матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў .- Мінск, 1998 Book [Show]
KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Atrybutywne nominacje Boga : jeden, jedyny w polskich przekładach Biblii i Koranu .- "Acta Baltico-Slavica" 2013 Journal article [Show]
BRANDNER Aleš: Běloruština - historie a perspektivy .- "Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně" 1998 Journal article [Show]
Białoruś w dyskursie naukowym : lingwistyka, socjologia, politologia = Belarus u navukovym dyskurse : lìngvìstyka, sacyjalogìja, palìtalogìja = Belarus in scientific discourse : linguistics, sociology, political science .- Warszawa, 2017 Book [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Cerkiewnosłowiańska tzw. Moskiewska Msza Maryjna jako odzwierciedlenie litewsko-białorusko-polskich kontaktów kulturowych w XV wieku .- Lublin, 1998 Book article [Show]
ROTHE Hans: Des Franziscus Skorina "Apostolos", Wilna 1525 : zu Quellen und Stil .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2001 Journal article [Show]
TICHONIUK Bazyli: Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839 .- Zielona Góra, 2000 Book [Show]
GREK-PABISOWA Iryda, MARYNIAKOWA Irena: Język kresowy w świadomości Polaków .- Warszawa, 1993 Book article [Show]
LIZISOWA Maria Teresa: Język Statutów litewskich w aspekcie kulturowym .- "Acta Baltico-Slavica" 1999 Journal article [Show]
GREK-PABISOWA Iryda: Językowa rzeczywistość na dawnych polskich Kresach północno-wschodnich .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 286 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (29) ]