iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.1.7. Slovak. Language of an author

Description Type Actions
KOVÁČOVÁ Zuzana: Antroponymá v spoločenskom románe .- Brno, 2014 Book article [Show]
KUDELSKA Danuta: Język w języku : gwarowość jako cecha języka osobniczego Dominika Tatarki .- Katowice, 1999 Book article [Show]
SABOLOVÁ Ol'ga: K prekladu rámcových častí Urbanovej novely "Za Vyšným mlynom" do pol'štiny .- Kraków, 1998 Book article [Show]
KUDELSKA Danuta: Podobieństwa wyrażone w porównaniach : rozważania lingwistyczno-stylistyczne z zakresu figur retorycznych na podstawie wybranych tekstów Dominika Tatarki .- Katowice, 2002 Book article [Show]
ALEXOVÁ Jarmila: Uplatnění frazému v českém barokním kázání Ondřeje de Waldta .- Plzeň, 2008 Book article [Show]
KUDELSKA Danuta: Zastosowanie gry językowej w tekście Dominika Tatarki "Démon súhlasu" .- Katowice, 1998 Book article [Show]
KOLI František: Zur Übersetzung Georg Trakls ins Slowakische und Jozef Cíger-Hronskýs ins Deutsche .- "Wiener Slavistisches Jahrbuch" 1998 Journal article [Show]
LIFANOV Konstantin Vasil'evič: Формы проникновения среднесловацкого фольклорного койне в сферу авторской поэзии : конец XVIII в.- первая половина XIX в. .- "Wiener Slavistisches Jahrbuch" 1998 Journal article [Show]