iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4.1.6. Ukrainian. Stylistics

Description Type Actions
ŁESIÓW Michał: Inwokacje wołaczowe we współczesnych kolędach ukraińsko-cerkiewnych .- Gdańsk, 1998 Book article [Show]
Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego .- Lublin, 2011 Book [Show]
KOVAL'-KOSTINS'KA Oksana Volodimirìvna: O zmianach w słownictwie mass mediów Ukrainy (1991-1997) .- Siedlce, 1998 Book article [Show]
ŁESIÓW Michał: Osobliwości językowe cerkiewnych pieśni ukraińskich do św. Józefata .- Lublin, 1998 Book article [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Toponimy w "ruskich" tomach "Dzieł wszystkich" Oskara Kolberga .- Kraków, 2001 Book article [Show]
ŁESIÓW Michał: Treść i forma językowa ukraińsko-cerkiewnych pieśni na święto Jordanu .- Lublin, 1999 Book article [Show]
ÌVANENKO Svìtlana: Universality of humorous tonality : as exemplified, in texts by Ukrainian and German authors .- "Stylistyka" 2001 Journal article [Show]
KRAVEC' Larisa Vìktorìvna: "А тут животворяще слово мого народу і моє!" : метафора М. Вінграновського .- "Культура слова : міжвідомчий збірник" 2011 Journal article [Show]
ČORNEN'KIJ Jaroslav Jaroslavovič, KLÌŠČUN Galina: Авторські новотвори в українcькій прозі .- Łódź, 2001 Book article [Show]
BOČAROVA Ìrina Vasilìvna: Адвербіальні темпоративи : семантико-синтаксичний аспект : на матеріалі художніх творів української літератури XIX-XX ст. .- Київ, 1998 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 261 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (27) ]