iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.8. Russian. Psycholinguistics

Description Type Actions
ZAV'JALOVA Marija V.: Cechy myślenia językowego Polaków na Litwie w warunkach trójjęzyczności .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2003 Journal article [Show]
KOSTA Peter: Early subjects and patterns of agreement and word order in L1-acquisition : a radical minimalist perspective .- München ; Berlin ; Washington D.C., 2013 Book article [Show]
ŠIPKA Danko: Generisanje komparativa kao decizioni proces : na primjeru poljskog, ruskog i srpskohrvatskog jezika .- "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику" 1997 Journal article [Show]
MASLOVA Valentina Avraamovna: Homo lingualis в культуре : монография .- Москва , 2007 Book [Show]
KUSTOVA Galina Ivanovna, RACHILINA Ekaterina Vladimirovna: O nazwach barw зелёный i жёлтый w języku rosyjskim .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
HORGA Damir: Ruski palatalizirani suglasnici u dodiru s hrvatskim .- Zagreb, 2001 Book article [Show]
GRACLA Jadwiga, NADEL-CZERWIŃSKA Małgorzata: Skala emocji jako kontekst werbalnego i niewerbalnego samowyrażenia jednostki .- Katowice, 2008 Book article [Show]
NIKITINA Serafima Evgen'evna: Stereotypy jako bariery kulturowe .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
ŁOBACZ Piotra, MIKOŁAJCZAK Nawojka, KRAJNA Ewa: Wstępne przekrojowe badania fonetyczno-akustyczne wypowiedzi wyrazowych dzieci przedszkolnych .- "Investigationes Linguisticae : biuletyn poświęcony językoznawstwu ogólnemu, porównawczemu i stosowanemu" 1995 Journal article [Show]
SAAKJAN Ol'ga Sergìïvna: А.А. Потебня о явлении билингвизма и взаимовлиянии близкородственных языков .- Львів, 1997 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 140 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (14) ]