iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.1.4.3. Russian. Compound sentence

Description Type Actions
CZAPIGA Zofia: Dewerbatyw w strukturze zdania polipredykatywnego w języku polskim i rosyjskim .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo" 1999 Journal article [Show]
FLÍDROVÁ Helena: Nepravé vedlejší věty v české a ruské gramatické tradici a jejich užití v ruském odborném stylu .- "Rossica Olomucensia : ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého" 1998 Journal article [Show]
ŁUCZKÓW Iwona: O badaniach nad wyrażaniem uprzedniości/następstwa zdarzeń w czasie w pracach polonistycznych i rusycystycznych : na przykładzie zdań złożonych czasowych .- Wrocław, 2006 Book article [Show]
CZAPIGA Zofia: O okolicznikowej funkcji deadiektywu we współczesnym języku polskim i rosyjskim .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
DANYLENKO Andrii: On the relativization strategies in East Slavic .- München ; Berlin ; Washington D.C., 2014 Book article [Show]
BOBRAN Marian: Składnia polska i rosyjska zdania złożonego .- Rzeszów, 2000 Book [Show]
BOBRAN Marian: Uzupełniające zdania okolicznikowe skutkowe .- Rzeszów, 2002 Book article [Show]
MENDOZA Imke: Zur Koordination im Russischen : и, a und да als pragmatische Konnektoren .- München, 1996 Book [Show]
ABAŠINA Vìktorìja Mikolaïvna: Актуальне членування російського складного речення в комунікативно-прагматичному висвітленні : автореферат дисертацiї доктора філологiчних наук .- Київ, 2009 Book [Show]
LATYŠEVA Alla Nikolaevna, MURAVENKO Elena Vladimirovna: Антецедентное придаточное и его место в классификации сложноподчиненных предложений .- "Вестник Московского университета : научный журнал. Серия 9 : Филология" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 50 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5 [ Next >> (2) ] [ Last >| (5) ]