iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.6.2. Macedonian. Dialectal lexicon

Description Type Actions
STACHOWSKI Marek: Kilka uwag o zapożyczeniach tureckich w dialekcie macedońskim Bitoli .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2017 Journal article [Show]
DUMA Jerzy: Mieszanie fonetycznych form wyrazów: *dļ'bokъ, *dlybokъ, *dlǫbokъ, *glybokъ, *glǫbokъ itp. 'głęboki' w gwarach bułgarskich i macedońskich .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
STACHOWSKI Stanisław: Turcyzmy w gwarze macedońskich wsi Suche i Wysoka w Sołuńskiem .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze" 2003 Journal article [Show]
KIŠ Mariǰana: Адjeктивите божиќен, божиќев и божиков во македонските диjaлекти .- "Литературен збор" 1998 Journal article [Show]
VIDOESKI Božidar: Географската терминологиjа во диjалектите на македонскиот jазик .- Скопjе, 1999 Book [Show]
KIŠ Mariǰana: Диjалектната лексика од областа на растителниот свет .- Скопjе, 1996 Book [Show]
DRVOŠANOV Vasil: Дијалектните разновидности на лексемите нос и ноздра .- "Македонски јазик" 2003 Journal article [Show]
CVETANOVSKI Goce: Етимологијата на неколку лексеми од занаетчиството во македонските дијалекти .- "Македонски јазик" 2015 Journal article [Show]
DAVKOVA-ǴORǴIEVA Svetlana: За диjалектизмите во говорот на с. Чифлиџик - Демирхисарско .- "Литературен збор" 1998 Journal article [Show]
DAVKOVA-ǴORǴIEVA Svetlana: За некои диjалектизми во говорот на с. Чифлиџик - Демирхисарско (Егеjска Македониja) .- "Литературен збор" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 16 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]