iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.1.4.1. Polish. Word group

Description Type Actions
LOEWE Iwona: Analityzmy werbo-nominalne a młodopolski dekadentyzm : na przykładzie stanów mentalnych .- Katowice, 2001 Book article [Show]
WILLIM Ewa: Analiza zestawień z przymiotnikiem w minimalistycznym modelu gramatyki generatywnej .- "Polonica" 2000 Journal article [Show]
SOSNOWSKI Wojciech: Analytic tendencies in modern Polish and Russian .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2011 Journal article [Show]
KISIEL Anna: Bobowiemalbowiem : między spójnikiem a partykułą .- "Forum Lingwistyczne [online]" 2015 Journal article [Show]
STASIENKO Anna: Deadiektyw w pozycji przyrzeczownikowej we współczesnym języku rosyjskim i polskim .- "Przegląd Rusycystyczny" 2008 Journal article [Show]
WOJDAK Piotr: Determinator a przymiotnik w wielostopniowej strukturze frazy nominalnej .- "Polonica" 2003 Journal article [Show]
CZAPIGA Zofia: Dewerbatyw w funkcji dopełnieniowej w języku polskim i rosyjskim .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo" 2001 Journal article [Show]
SZPYRA-KOZŁOWSKA Jolanta: Dlaczego za i przeciw, a nie przeciw i za – czyli o językowym obrazie świata Polaków, Anglików i Węgrów .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1996 Journal article [Show]
UCHEREK Eugeniusz: Du côté de dans les traductions polonaises .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
ANDRZEJCZUK Anna: Dwoje urodzin to brzmi dziwnie : norma językowa dotycząca połączeń rzeczowników plurale tantum z liczebnikami a jej realizacja w tekstach .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2011 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 106 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (11) ]