iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.1.4.1. Sorb Group. Word group

Description Type Actions
JENČ Helmut: Hišće raz wo serbskich twórbach za němske třidźělne kompozita .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2010 Journal article [Show]
ŠĚRAKOWA Irena: K syntaktiskej interpretaciji serbskich syntagmow typa w měsće Budyšinje a ke kongruency mjez jich čłonomaj : z wobkedźbowanjom poměrow w pólšćinje .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
ŠTUMPF Kamil: Sadowa pozicija dolnoserbskich werbow w perfekśe .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2002 Journal article [Show]
JENČ Helmut: Typy serbskich twórbow za němske třidźělne kompozita .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2009 Journal article [Show]