iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.1.4. Polish. Syntax

Description Type Actions
WOJDAK Piotr: Determinator a przymiotnik w wielostopniowej strukturze frazy nominalnej .- "Polonica" 2003 Journal article [Show]
APTACY Jarosław: Der deutsche Infinitiv mit zu und seine Wiedergabe im Polnischen .- "Studia Germanica Posnaniensia" 2000 Journal article [Show]
CZAPIGA Zofia: Dewerbatyw w funkcji dopełnieniowej w języku polskim i rosyjskim .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo" 2001 Journal article [Show]
CZAPIGA Zofia: Dewerbatyw w strukturze zdania polipredykatywnego w języku polskim i rosyjskim .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo" 1999 Journal article [Show]
RYBKA Małgorzata: Dialogi z Mickiewiczowską tradycją - "Toast" Czesława Miłosza .- Poznań, 1999 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Diateza a predykatory analityczne w języku polskim i bułgarskim .- Katowice, 1999 Book article [Show]
SZPYRA-KOZŁOWSKA Jolanta: Dlaczego za i przeciw, a nie przeciw i za – czyli o językowym obrazie świata Polaków, Anglików i Węgrów .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1996 Journal article [Show]
RUSZKOWSKI Marek: Długość wypowiedzenia a stopień jego podrzędności jako wskaźnik stylistycznej charakterystyki tekstu .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2003 Journal article [Show]
BAJEROWA Irena: Do artykułu o "nowym" szyku zaimka który .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2004 Journal article [Show]
DANIELEWICZOWA Magdalena: Do czego służy słowo raczej? .- "Polonica" 2006 Journal article [Show]
Displaying results 81-90 of 910 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (91) ]