iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.1.4. Polish. Syntax

Description Type Actions
PAPIERZ Maryla: Funkcje zaimka to w języku słowackim : w porównaniu z językiem polskim .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
KOWAL Iwona: Funkcje zdań i konstrukcji względnych w polskich i szwedzkich mówionych tekstach narracyjnych .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2003 Journal article [Show]
ZAKRZEWSKA Ewa D.: Funkcjonalne eksplikacje szyku wyrazów w polszczyźnie .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
ORWIŃSKA-RUZICZKA Elżbieta: Funkcjonowanie konstrukcji z przyimkiem -k- w języku słowackim i ich realizacja w języku polskim .- Kraków, 1998 Book article [Show]
MAGAJEWSKA Mirosława: La funzione dell'aggettivo qualificativo nelle lingue polacca e italiana analisi confrontativa .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica" 2010 Journal article [Show]
PRZEPIÓRKOWSKI Adam: Generalised quantifier restrictions on the arguments of the Polish distributive preposition po .- Warszawa, 2008 Book article [Show]
KLESZCZOWA Krystyna, TERMIŃSKA Kamilla: Genetyczne parantele partykuł i spójników .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2015 Journal article [Show]
CICHOŃSKA Maria: Glagoli bez agensa u hrvatskom i poljskom jeziku .- Rijeka, 2008 Book article [Show]
BREZA Edward: Glosa do Módl się za nami .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1998 Journal article [Show]
DANIELEWICZOWA Magdalena: Główne problemy opisu i podziału czasownikowych predykatów mentalnych .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
Displaying results 121-130 of 910 found.
[ (1) |< First ] [ (12) << Previous ]  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Next >> (14) ] [ Last >| (91) ]