iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.1.3. Polish. Word-formation

Description Type Actions
OLEJNICZAK Monika: 30 lat słowotwórstwa gniazdowego : rys historyczny .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
MAJEWSKA-WÓJCIK Anna: Abrewiacje w listach polskich 1. połowy XVI wieku .- Lublin, 2003 Book article [Show]
SZCZEPANKOWSKA Irena: Adiektywne formacje dewerbalne w funkcji przydawki atrybutywnej : na materiale gwar północno-wschodnio-polskich .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
OSOWSKI Błażej: Agentywne znaczenie formantu -wa w gwarach wielkopolskich i języku polskim na tle innych języków słowiańskich .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2014 Journal article [Show]
KURUC Małgorzata: Akronimy jako element komunikacji językowej .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2006 Journal article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Aktywność słowotwórcza a zjawisko zapożyczeń na przykładzie czasowników dwuaspektowych : w ujęciu polsko-słowackim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 Journal article [Show]
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Aktywność słowotwórcza nazw roślin w języku górnołużyckim na tle ich aktywności w polszczyźnie i kaszubszczyźnie .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2006 Journal article [Show]
KRASZEWSKA Agnieszka: Aktywność słowotwórcza przyimka bez .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2008 Journal article [Show]
MATYKA Anna: Aktywność słowotwórcza przyimków przestrzennych .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2007 Journal article [Show]
BLUSZCZ Anna J.: Alternacyjne tworzenie zachodniosłowiańskich iteratiwów .- Katowice, 2003 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 744 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (75) ]