iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.6. Polish. Lexicology

Description Type Actions
FRĄCZEK Agnieszka: Die ältesten deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbücher und ihre Funktion .- "Kwartalnik Neofilologiczny" 1998 Journal article [Show]
DZIAMSKA-LENART Gabriela: Aluzyjne nawiązania do frazeologizmów w tekstach felietonów .- Lublin, 2002 Book article [Show]
RABIEGA-WIŚNIEWSKA Joanna, RUDOLF Michał: AMOR - program automatycznej analizy fleksyjnej tekstu polskiego .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2002 Journal article [Show]
ŁAPA Romana: Analityzmy fazowe we współczesnej prasie .- Szczecin, 1998 Book article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Analityzmy leksykalne w ujęciu słowacko-polskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 Journal article [Show]
WANIAKOWA Jadwiga: Analiza etymologiczno-słowotwórcza pierwotnych nazw czynności zakończonych na -owla w języku polskim, zawierających l epentetyczne .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1993 Journal article [Show]
GRABSKA-MOYLE Elżbieta: Analiza gniazdowa jako metoda pomocnicza do opisu homonimii : na przykładzie etykiety i kompleksu .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2000 Journal article [Show]
SZAFRAN Krzysztof: Analiza i formalny opis struktury "Słownika polszczyzny XVI wieku" .- Warszawa, 2007 Book [Show]
PŁOTCZYK Agata: Analiza leksykalno-semantyczna pierwszego przykazania Dekalogu .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2003 Journal article [Show]
CZAPIGA Artur: Analiza pragmatyczna leksemu właśnie i jego odpowiedników w języku rosyjskim i angielskim .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2014 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 3992 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (400) ]