iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.6. Polish. Lexicology

Description Type Actions
BEKISZ Wiktor, FONTAŃSKI Henryk: Białorusko-polsko-rosyjski słownik terminów lingwistycznych i leksyki specjalnej = Беларуска-польска-рускі слоўнік лінгвістычных тэрмінаў і спецыяльнай лексікі = Белорусско-польско-русский словарь лингвистических терминов и специальной лексики .- Katowice, 1997 Book [Show]
MATUSZCZYK Bożena: "Biblia Tysiąclecia" wobec tradycji Wujkowego przekładu Pisma Świętego .- Łódź, 2000 Book article [Show]
DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna: Biblijne skrzydlate słowa w wersji ekumenicznej .- Kielce ; Warszawa, 1998 Book article [Show]
RIBAROVA Slavomira, VIDOVIĆ BOLT Ivana: Biblijski frazemi sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskom, češkom i poljskom jeziku .- Zagreb ; Split, 2005 Book article [Show]
WOJAN Katarzyna: Bibliografia polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich słowników przekładowych za lata 1990-2004 w układzie chronologicznym .- "Przegląd Rusycystyczny" 2006 Journal article [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Bilingwizm i warunki polityczne a procesy językowe : w świetle XIX-wiecznej prasy polskiej Pomorza i Śląska .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
GRYBOSIOWA Antonina: Biznesmeni czy nowi kapitaliści? .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
WANIAKOWA Jadwiga: Blajwas // blejwas - zagadkowa roślina lecznicza .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2011 Journal article [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Bliskość znaczeniowa nazw barw żółtej i zielonej w polskim językowym obrazie świata .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
TRĘBSKA-KERNTOPF Anna: Błędne koło ratunkowe czyli dwa frazeologizmy w jednym aforyzmie .- Ostrava, 1999 Book article [Show]
Displaying results 111-120 of 3992 found.
[ (1) |< First ] [ (11) << Previous ]  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 [ Next >> (13) ] [ Last >| (400) ]