iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.6. Polish. Lexicology

Description Type Actions
DULIAN Renata: 1. Market, hipermarket, supermarket, czyli nowe zapożyczenia w języku polskim; 2. Salon prasowy : tak czy nie! .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
MIODEK Jan: 1. Murcki, Kostuchna; 2. Ściemniać - 'kręcić, mącić, gmatwać' .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
ÌVANOŬ Jaŭgen: 100 выбраных польскіх прыказак і іх адпаведнікі ў беларускай мове : прынцыпы супастаўлення парэміялагічных адзінак і іх лексікаграфічнай рэпрэзентацыі ў двухмоўным слоўніку .- Магілёў, 2000 Book article [Show]
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: "1000 lat polskiego słownictwa religijnego", Gdańsk - Pelplin, 10-12 kwietnia 1997 r. .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1997 Journal article [Show]
SEUL Anastazja: "1000 lat polskiego słownictwa religijnego", Gdańsk - Pelplin, 10-12 kwietnia 1997 r. .- "Polonistyka : miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej" 1997 Journal article [Show]
1543 zapisy polskojęzyczne w księgach sądów szlacheckich województwa krakowskiego .- Kraków, 2004 Book [Show]
ŻMIGRODZKI Piotr: A jednak potocyzm... .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2012 Journal article [Show]
KACPRZAK Alicja: À la recherche de l’équivalence interlinguale : rouge comme... vs czerwony jak... .- "Roczniki Humanistyczne. Lingwistyka korpusowa i translatoryka = Annales de Lettres et Sciences Humaines. La linguistique de corpus et la traduction = Annals of Arts. Corpus Linguistics and Translation Studies" 2013 Journal article [Show]
MAĆKIEWICZ Jolanta: "A słowo stało się ciałem...", czyli podstawowa jednostka języka w ujęciu potocznym .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1996 Journal article [Show]
KAŁUZIŃSKA Emilia: "A Tobie? Ile brakuje do szczęścia?" : o socjalizacyjnych możliwościach reklamy .- "Forum Lingwistyczne [online]" 2016 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 3992 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (400) ]