iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: "A słowo stało się ciałem...", czyli podstawowa jednostka języka w ujęciu potocznym
Author/editor: Jolanta Maćkiewicz
Published in: Etnolingwistyka : problemy języka i kultury [Show]
Journal issue: 1996 [T.] 8
Pages: 89-97
Note: Streszcz.: eng, pol
Languages: pol
Abstract: Ze słowem (wyrazem) wiąże się kilka wyidealizowanych modeli kognitywnych: model porozumiewania się, model (modele) mówienia, model (modele) działania za pomocą słów, model (modele) twórczości słownej. Szczegółowa analiza dwóch pierwszych modeli pozwala ustalić, że słowo jest konceptualizowane jako: 'naczynie' (czerpać informacje z tekstu, przelewać myśli w słowa), 'ubranie' (dawać myślom jakąś szatę słowną) lub 'ciało' dla myśli (wcielać myśli w słowa), a zatem jako rodzaje 'pojemnika'. Słowo jest konceptualizowane również jako: 'przedmiot' (ktoś rzuca słowo, przebiera w słowach), 'substancja płynna' (słowa płyną z ust, stygną na wargach). We wszystkich tych metaforach 'słowo' bywa traktowane jako coś istniejącego (lub poruszającego się) w przestrzeni (zewnętrznej lub wewnętrznej ludzkiego ciała), coś odbieranego głównie wzrokiem, choć niekiedy także dotykiem. W tym sensie 'słowo' jest ciałem – nieożywionym lub żyjącym, stałym lub płynnym – i odznacza się typowo cielesnymi cechami: może mieć swój kolor, temperaturę i ciężar. (SW)
Author headings:
au. Maćkiewicz, Jolanta [Show]
Keywords: język polski, język potoczny, językowy obraz świata, językoznawstwo kognitywne, metafora, słowo
Tags:
Classification:
8.2.6. Polish. Lexicology [Show]
8.2.9. Polish. Ethnolinguistics [Show]