iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.6.4. Slovenian. Lexicography

Description Type Actions
JEŽ Marija: Odsev slovensko-madžarskih jezikovnih stikov v Pleteršnikovem "Slovensko-nemškem slovarju" .- Budimpešta, 1998 Book article [Show]
Papirniški terminološki slovar .- Ljubljana, 1996 Book [Show]
MODER Janko: Pleteršnik med Cigaletom in Debenjaki .- Pišece, 1998 Book article [Show]
TOPORIŠIČ Jože: Pleteršnikov pravopis v "Slovensko-nemškem slovarju" .- Pišece, 1998 Book article [Show]
Pleteršnikov "Slovensko-nemški slovar" : zbornik s simpozija '96 v Pišecah .- Pišece, 1998 Book [Show]
HOLC Marija: Pleteršnikovi dopisovalci .- Pišece, 1998 Book article [Show]
MAJDIČ Viktor: Pleteršnikovo narečno besedje in njegov status v SSKJ .- Pišece, 1998 Book article [Show]
STRAMLJIČ-BREZNIK Irena: Pleteršnik's Dictionary : a relevant source for synchronic lexicological research .- "Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije = Humanities and Social Studies Review" 2010 Journal article [Show]
HUMAR Marjeta: Pomenski opisi v novejših slovenskih terminoloških slovarjih .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 1998 Journal article [Show]
DOLGAN Milan: Pravilni in nepravilni glagoli v slovenščini : besednjak in učnojezikovna rozprava .- Ljubljana, 1998 Book [Show]
Displaying results 51-60 of 132 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (14) ]