iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Pleteršnikov "Slovensko-nemški slovar" : zbornik s simpozija '96 v Pišecah
Author/editor: ur. Jože Toporišič
Publication place: Pišece
Publisher: Komisija Maks Pleteršnik ; Novo mesto : Tiskarna Novo mesto
Year: 1998
Pages: 180 s.
Languages: slv
Abstract: Simpozij 12. in 13. septembra 1996. (Kra)
Author headings:
rd. Toporišič, Jože [Show]
Keywords: 1996 r., język słoweński, leksykografia, materiały konferencyjne, Pišece, Pleteršnik Maks (1840-1923), "Slovensko-nemški slovar"
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
5.2. Slovenian. History of language [Show]
5.6.4. Slovenian. Lexicography [Show]
Personal subject heading:
Pleteršnik, Maks [Show]
Articles:
HUMAR Marjeta: Frazeologija kot ponazarjalno gradivo v Pleteršnikovem slovarju .- Pišece, 1998 [Show]
HAJNŠEK-HOLZ Milena: Glonarjev slovar v primerjavi s Pleteršnikovim .- Pišece, 1998 [Show]
GLOŽANČEV Alenka: Izlastnoimenske občne izpeljanke v "Slovensko-nemškem slovarju" Maksa Pleteršnika .- Pišece, 1998 [Show]
STRAMLJIČ-BREZNIK Irena: Izpridevniške modifikacijske tvorjenke v Pleteršnikovem slovarju .- Pišece, 1998 [Show]
MODER Janko: Pleteršnik med Cigaletom in Debenjaki .- Pišece, 1998 [Show]
TOPORIŠIČ Jože: Pleteršnikov pravopis v "Slovensko-nemškem slovarju" .- Pišece, 1998 [Show]
HOLC Marija: Pleteršnikovi dopisovalci .- Pišece, 1998 [Show]
MAJDIČ Viktor: Pleteršnikovo narečno besedje in njegov status v SSKJ .- Pišece, 1998 [Show]
OROŽEN Martina: Prislov v Pleteršnikovem slovarju .- Pišece, 1998 [Show]
OREL Irena: Prvine enojezičnega slovaropisja v Pleteršnikovem slovarju .- Pišece, 1998 [Show]
NARAT Jožica: Sopomenke v Pleteršnikovem slovarju .- Pišece, 1998 [Show]
MERŠE Majda: Vidsko soodnosni glagoli v Pleteršnikovem slovarju .- Pišece, 1998 [Show]
TOPORIŠIČ Jože: Življenje, delo in pomen Maksa Pleteršnika .- Pišece, 1998 [Show]