iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.6.4. Slovenian. Lexicography

Description Type Actions
BLAŽEK David: Česko-slovinská lexikografie ve 20. století .- Praha, 2011 Book article [Show]
JEMEC Mateja: Človeku dobro dene, če se izrobanti : izražanje jeze v "Slovarju slovenskega knjižnega jezika", Pleteršnikovem "Slovensko-nemškem slovarju" in Snojevem "Slovenskem etimološkem slovarju" .- "Jezik in slovstvo" 1998 Journal article [Show]
HAJNŠEK-HOLZ Milena: Delo za "Slovar slovenskega knjižnega jezika" .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 1998 Journal article [Show]
GUTSMAN Ožbalt: Deutsch-windisches Wörterbuch mit einer Sammlung der verdeutschen windischen Stammwörter, und einiger vorzüglichern abstammenden Wörter .- Graz, 1999 Book [Show]
TOPORIŠIČ Jože: Enciklopedija slovenskega jezika .- Ljubljana, 1992 Book [Show]
AVSEC Otmar, JUG Janez, ZLATNAR MOE Marija: Esperantsko-slovenski slovar = Esperanto-slovena vortaro .- Ljubljana, 1999 Book [Show]
HUMAR Marjeta: Frazeologija kot ponazarjalno gradivo v Pleteršnikovem slovarju .- Pišece, 1998 Book article [Show]
HAJNŠEK-HOLZ Milena: Glonarjev slovar v primerjavi s Pleteršnikovim .- Pišece, 1998 Book article [Show]
DOKLER Anton, BREZNIK Anton, JERE Frančišek: Grčko-slovenski slovar .- Ljubljana, 1999 Book [Show]
OSTROMĘCKA-FRĄCZAK Bożena: Historia leksykografii słoweńskiej .- Łódź, 2007 Book [Show]
Displaying results 11-20 of 132 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (14) ]