iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Enciklopedija slovenskega jezika
Author/editor: Jože Toporišič
Publication place: Ljubljana
Publisher: Cankarjeva založba
Year: 1992
Pages: 384 s.
Note: Il., mapy, tab.
Languages: slv
Abstract: Delo obsega nad 4500 slovenskih, jezikoslovnih terminov, ki jih avtor zelo podrobno razlaga. J. Toporišič poleg mednarodnih strokovnih izrazov navaja tudi slovenske ekvivalente npr. alofon - fonemska varianta, figura – lik, monolog - samogovor. Zraven strokovnega izrazja v leksikonu lahko najdemo podatke o zgodovini slovenščine in njeni periodizaciji, vprašanju sodobne slovenščine v primerjavi z drugimi slovanskimi jeziki, ter o zgodovini slavistike v Sloveniji in v tujini. (PK)
Abstract 2: Praca składa się z ponad 4500 słoweńskich językoznawczych terminów szczegółowo wyjaśnionych przez autora. J. Toporišič obok międzynarodowych, naukowych terminów podaje także ich słoweńskie ekwiwalenty. Oprócz naukowej terminologii w leksykonie znajdują się informacje związane z historią języka słoweńskiego i jego periodyzacją, zagadnieniami współczesnego języka słoweńskiego na tle innych języków słowiańskich, jak i dotyczące historii studiów słowenistycznych w kraju i za granicą. (PK)
Author headings:
au. Toporišič, Jože [Show]
Keywords: język słoweński, leksykon 1, terminologia językoznawcza
Tags:
Classification:
5.6.4.1. Slovenian. Dictionaries [Show]
5.6.3. Slovenian. Terminology [Show]
Inbound references:
Recenzja: KOWALIK Krystyna .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 [Show]