iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.1.6. Polish. Stylistics

Description Type Actions
KACZMAREK Anna: Angielskie dublety leksykalne w polskiej prasie kobiecej – kilka uwag o ocenie innowacji językowych .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2015 Journal article [Show]
WŁODARCZYK-JARZĘBSKA Anna: Anglicyzacja języka w polskich mediach : na przykładzie reklamy prasowej "Gazety Wyborczej" z roku 1996 .- Łódź, 2002 Book article [Show]
HEKSEL Izabela: Animizacje w języku artystycznym Adama Mickiewicza .- Cz. 1 .- "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" 1999 Journal article [Show]
HEKSEL Izabela: Animizacje w języku artystycznym Adama Mickiewicza .- Cz. 2 .- "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" 2000 Journal article [Show]
GRESZCZUK Barbara: Antynomia dobra i zła w najstarszym piśmiennictwie religijnym .- Gdańsk, 1999 Book article [Show]
KARAŚ Halina: Archaiczne italianizmy w "Potopie" Henryka Sienkiewicza .- Kielce ; Warszawa, 1998 Book article [Show]
DWORAKOWSKA Beata Edyta: Archaizacja językowo-stylistyczna tekstów staroruskich w przekładach Ryszarda Łużnego .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2006 Journal article [Show]
KARAŚ Halina: Archaizmy jako wykładniki stylizacji w "Potopie" Henryka Sienkiewicza .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
BIEŃKOWSKA Danuta: Arcybiskup Antoni Szlagowski - mówca doskonały .- Łódź, 2002 Book article [Show]
KUPISZEWSKI Paweł: "Aryman mści się" - antynomia i synkretyzm i ich wyznaczniki językowe .- "Prace Filologiczne" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 1315 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (132) ]