iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.1.6. Czech. Stylistics

Description Type Actions
ŠEBESTA Karel: Reklama jako funkční styl? .- "Čeština doma a ve světě" 1998 Journal article [Show]
ČMEJRKOVÁ Světla: Reklama v češtině, čeština v reklamě .- Praha, 2000 Book [Show]
SRPOVÁ Hana: Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze .- Łódź, 2000 Book article [Show]
SLEZÁKOVÁ Markéta: Role ukazovacích zájmen ten, ta, to v mluveném dialogickém textu .- "Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců" 1998 Journal article [Show]
ČECHOVÁ Marie: Různost, či stejnost podstatou stylu? .- Ústí nad Labem, 1999 Book article [Show]
BLATNÁ Renata: Slang a publicistika : zpracováno na materiálu Českého národního korpusu .- Plzeň, 1998 Book article [Show]
KARHANOVÁ Kamila: Slova, slova, slova... .- "Čeština doma a ve světě" 1998 Journal article [Show]
HLADKÁ Zdeňka, MARTINCOVÁ Olga: Slova v soukromých dopisech : lexikografická sonda .- Brno, 2012 Book [Show]
HONZAK-JAHIĆ Jasna: Slovensko jezikoslovje v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja : jezikovna zvrstnost .- Praha, 2011 Book article [Show]
MÜLLEROVÁ Olga: Smích jako výraz spolupráce z konfliktu v dialogické komunikaci .- Opole, 2000 Book article [Show]
Displaying results 101-110 of 147 found.
[ (1) |< First ] [ (10) << Previous ]  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 [ Next >> (12) ] [ Last >| (15) ]