iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.4. Slovak. Sociolinguistics

Description Type Actions
KLINCKOVÁ Jana: Jazyk vo svete počítačov .- Plzeň, 1998 Book article [Show]
BALOWSKI Mieczysław: Język polskiej i czeskiej prasy codziennej po 1989 roku .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
Język w mieście : problemy kultury i poprawności .- Łódź, 1998 Book [Show]
BLANÁR Vincent: K frekvenčnému statusu interferenčných javov : na slovensko-bulharskom jazykovom materiáli .- "Prace Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
LANSTYÁK István: K otázke striedania kódov (maďarského a slovenského jazyka) v komunite Maďarov na Slovensku .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2000 Journal article [Show]
WACHTARCZYKOVÁ Jana: Koho/čo dnes označuje sivá/šedá eminencia? .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 Journal article [Show]
KLIMEŠ Lumír: Komentovaný přehled výzkumu slangu v Československu, v České republice a ve Slovenské republice v létech 1920-19961 .- Plzeň, 1997 Book [Show]
PATRÁŠ Vladimír: Komunikačné úlohy humoru v televíznej politickej diskusii .- Opole, 2000 Book article [Show]
SEDLÁČKOVÁ Zuzana: Lingvokultúrne východiská k interpretácii súčasného slangu slovenskej mládeže .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2012 Journal article [Show]
PATRÁŠ Vladimír: Metodologické špecifiká pri výskumoch živej komunikácie v (slovenských) mestách .- Łódź, 1999 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 49 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5 [ Next >> (3) ] [ Last >| (5) ]