iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6. Czech-Slovak group

Description Type Actions
KÁŠA Peter: ["Slovensko a európske súvislosti v literatúre, jazyku a kultúre"] .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2000 Journal article [Show]
LALIKOVÁ Tatiana: 13. slovenská onomastická konferencia .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 1997 Journal article [Show]
PLESKALOVÁ Jana: 225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě .- "Naše řeč" 2001 Journal article [Show]
SUK Jaroslav: The 5th Conference on Slang and Argot in Pilsen on 7-9 February 1995 .- "Slovo" 1997 Journal article [Show]
LAZAR Jan: À propos de l’équivalence terminologique dans le discours électronique médié .- "Roczniki Humanistyczne. Lingwistyka korpusowa i translatoryka = Annales de Lettres et Sciences Humaines. La linguistique de corpus et la traduction = Annals of Arts. Corpus Linguistics and Translation Studies" 2013 Journal article [Show]
PANČÍKOVÁ Marta: Adaptácia cudzích slov v slovenčine a pol'štine .- Bratislava, 1998 Book article [Show]
BODNÁROVÁ Martina: Adjektíva v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 Journal article [Show]
BAYEROVÁ Naděžda: Adverbiální sémantika staročeského lokálu .- Ostrava, 1999 Book article [Show]
Akademický slovník cizích slov .- Díl 1 : A-K .- Praha, 1995 Book [Show]
Akademický slovník cizích slov .- Díl 2 : L-Ž .- Praha, 1995 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 2909 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (291) ]