iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.6.5. Russian. Phraseology

Description Type Actions
TARSA Jadwiga: Problematyka przekładu skrzydlatych słów .- Szczecin, 2001 Book article [Show]
Problemy frazeologii europejskiej .- 5 .- Lublin, 2002 Book [Show]
OSADNIK Wacław: Rosyjskie idiomy i ich angielskie odpowiedniki semantyczne w przekładzie .- "Przegląd Rusycystyczny" 2010 Journal article [Show]
RADZIK Anna: Rosyjskie jednostki frazeologiczne a złożenia w języku niemieckim w Leksykonie Petersburskim 1731 r. .- Kraków, 1998 Book article [Show]
CHLEBDA Wojciech, MOKIENKO Valerij Michajlovič, ŠULEŽKOVA Svetlana G.: Rosyjsko-polski słownik skrzydlatych słów .- Łask, 2003 Book [Show]
GAZDECKA Ewa: Rozważania o frazeologii w "Ewangelii Jezusa Chrystusa syna Boga" autorstwa Lwa Tołstoja .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
MOKIENKO Valerij Michajlovič, STEPANOVA Ljudmila Ivanovna: Ruská frazeologie pro Čechy = Русская фразеология для чехов .- Olomouc, 2008 Book [Show]
RUDINCOVÁ Blažena: Sdružená pojmenování v komerční ruštině a jejich české ekvivalenty .- Brno, 1999 Book article [Show]
GRACLA Jadwiga, NADEL-CZERWIŃSKA Małgorzata: Skala emocji jako kontekst werbalnego i niewerbalnego samowyrażenia jednostki .- Katowice, 2008 Book article [Show]
BABCZYŃSKA Svetlana: "Skrzydlate słowa" w języku rosyjskim i polskim a problem konfrontatywnego opisu idiomatycznych jednostek leksykalnych .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze" 2003 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 387 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (39) ]