iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 4.5. Serbo-Croatian group. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
GADÁNYI Károly: A melléknevek egy lexikai csoportja a Zala megyei horvátok nyelvjárásában : a magyar nyelv tükrében [Одна лексическая группа прилагательных в говоре хорватов, живущих в комитате Зала : в зеркале венгерского языка] .- Szombathely, 1998 Book article [Show]
GRYGIEL Marcin: Affirmation modality in Bulgarian, Macedonian and Serbian .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2013 Journal article [Show]
BIRTIĆ Matea, MATAS IVANKOVIĆ Ivana: Akuzativne dopune uz neprijelazne glagole : što su unutrašnji objekti? .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2009 Journal article [Show]
BLAŽI Draženka, ARAPOVIĆ Diana, VANCAŠ Mirjana: Analiza diskursa djeteta rane dobi .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
KRYŻAN-STANOJEVIĆ Barbara: Analiza izabranih komponenata značenja u glagolima kretanja .- "Riječ : časopis za filologiju" 2001 Journal article [Show]
ŠTEBIH GOLUB Barbara, VAJS VINJA Nada: Analiza "Prirečja" (Sprichwörter) Ignaca Kristijanovića .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2010 Journal article [Show]
KĘDZIORA Anna, SKIBA Robert: Analiza semantyczna konstrukcji przyimkowych pod/nad+instr. w języku polskim oraz serbskich/chorwackich pod/nad+instr. i ispod/iznad+gen. : w ujęciu kognitywnym .- "Slavia Occidentalis" 2010 Journal article [Show]
FRANČIĆ Anđela: Antroponimi u reklamama .- Zagreb ; Rijeka, 1999 Book article [Show]
TOŠOVIĆ Branko: Aoristno emajliranje i čatiranje .- Zagreb ; Split, 2006 Book article [Show]
ZNIKA Marija: Apozicija .- Rijeka, 2008 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 260 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (26) ]