iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.9. Polish. Ethnolinguistics

Description Type Actions
TOKARSKI Ryszard: Językowy obraz świata w metaforach potocznych .- Lublin, 1999 Book article [Show]
CYBULSKI Marek: Językowy obraz świata ziemianina kresowego z przełomu XIX i XX wieku we "Wspomnieniach z zamierzchłej przeszłości" Antoniego Kieniewicza .- "Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN]" 2002 Journal article [Show]
SOJKA-MASZTALERZ Helena: Językowy obraz Ukraińca w polskiej prasie międzywojennej ukazującej się w latach 1918-1923 .- "Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A" 1999 Journal article [Show]
DŁUGOSZ Kazimierz: Językowy obraz wojny w inskrypcjach nagrobnych i pieśniach ludowych .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1997 Journal article [Show]
POŁUBIŃSKA-GAŁECKA Emilia: Językowy obraz ziemi we współczesnej polszczyźnie .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2000 Journal article [Show]
ADAMOWSKI Jan: Językowy portret lądu w polskiej kulturze ludowej .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1992 Journal article [Show]
TARAS Bożena: "Jo se chłopok z Witki..." : ludowy stereotyp mężczyzny w folklorze rzeszowskim .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Językoznawstwo" 2003 Journal article [Show]
BRZOZOWSKA Dorota: Jokes in Poland at the turn of the century .- Opole, 2000 Book article [Show]
ADAMOWSKI Jan: Kategoria przestrzeni w folklorze : studium etnolingwistyczne .- Lublin, 1999 Book [Show]
REMBISZEWSKA Dorota Krystyna: Kategoria swój - obcy w antroponimii lokalnej na przykładzie nazwisk mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego .- "Acta Baltico-Slavica" 2010 Journal article [Show]
Displaying results 91-100 of 305 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (31) ]