iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.9. Polish. Ethnolinguistics

Description Type Actions
BARTMIŃSKI Jerzy: A co z tekstami pieśni ludowych? .- Lublin, 1995 Book article [Show]
MAĆKIEWICZ Jolanta: "A słowo stało się ciałem...", czyli podstawowa jednostka języka w ujęciu potocznym .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1996 Journal article [Show]
TARAS Bożena: "A ty babo jadowito" : kulturowy i językowy obraz kobiety w folklorze rzeszowskim .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo" 2001 Journal article [Show]
BOROWIEC Helena: Analogia i przeciwieństwo jako zasady organizujące językowy świat dziecka w wieku przedszkolnym .- Lublin, 1999 Book article [Show]
LITECKÁ Štěpánka: Analýza čiastkového výskumu : charakteristika vzájomného porozumenia českej, slovenskej a poľskej menšiny v Rumunsku a v srbskom Banáte .- Praha, 2007 Book article [Show]
RAK Maciej: Antropocentryzm gwarowej frazeologii zwierzęcej z Gór Świętokrzyskich i Podtatrza .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2006 Journal article [Show]
TYRPA Anna: Antropomorfizacja a językowe tabu pierwotne : exemplum: gwary polskie .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
MARCZEWSKA Marzena: Aspekty wierzeniowe w rekonstrukcji językowego obrazu drzew .- Wrocław, 2001 Book article [Show]
ADAMOWSKI Jan, BARTMIŃSKI Jerzy, CZYŻEWSKI Feliks: "Atlas etnolingwistyczny Pobuża" : projekt .- Lublin, 2001 Book article [Show]
CZYŻEWSKI Feliks: Atlas etnolingwistyczny Pobuża : uwagi wstępne o kwestionariuszu .- Poznań, 2002 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 305 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (31) ]