iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4.7. Ukrainian. Onomastics

Description Type Actions
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Toponimy w "ruskich" tomach "Dzieł wszystkich" Oskara Kolberga .- Kraków, 2001 Book article [Show]
DECYK-ZIĘBA Wanda: Wschodniosłowiańskie toponimy w "Relacjach powszechnych" Jana Botera wobec polskiej tradycji nazewniczej .- "Prace Filologiczne" 2000 Journal article [Show]
MAKARSKI Władysław: Z toponimii bojkowskiej : Skale .- "Slavia Orientalis" 1999 Journal article [Show]
MAKARSKI Władysław: Z toponimii i hydronimii łemkowskiej : Pielnia .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
MAKARSKI Władysław: Z toponimii karpackiej historycznego obszaru polsko-ukraińskiego : Hujsko i Wujskie .- Kraków, 2001 Book article [Show]
MAKARSKI Władysław: Z toponimii pogranicza polsko-ruskiego: Bełwin .- Lublin, 2001 Book article [Show]
HUK Irena: Ze stanu badań nad antroponimią polsko-ukraińskiego pogranicza .- "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze : spotkania polsko-ukraińskie = Варшавські українознавчі записки : польсько-українські зустрічі : Studia Ucrainica" 2000 Journal article [Show]
ANTONJUK Tetjana, BUČKO Ganna Êvgenìïvna: Автохтоннi iмена-композити в iсторичних романах Раiци [Раiси] Iванченко .- Lublin, 2000 Book article [Show]
DUJČAK Mikola: Антропонiмiя пiвденної Лемкiвщини : сучасний стан дослiдження i функцiнування .- Białystok, 1999 Book article [Show]
NEPOKUPNIJ Anatolìj Pavlovič: Антропоним Рибитва в "Реестре Войска Запорожского 1649 г." .- Praha, 2000 Book article [Show]
Displaying results 31-40 of 162 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (17) ]