iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.7.2. Slovak. Toponymy

Description Type Actions
Gewässernamen im Flußgebiet des Dunajec = Nazwy wodne dorzecza Dunajca .- Stuttgart, 1998 Book [Show]
KRŠKO Jaromír: Hydronymia povodia Turca .- Banská Bystrica, 2003 Book [Show]
ŽIGO Pavol: Ideonymá a problematika transonymizácie .- Brno, 2008 Book article [Show]
HENDRYCH Radovan: Klokoč versus toponomastika .- "Acta onomastica" 1998 Journal article [Show]
WALTHER Hans: Mittelalterliche Grenzbeschreibungen und Siedlungsnamen als Quellen der Gewässernamenforschung : mit Beispielen aus dem Mulde-Chemnitz-Gebiet .- Leipzig, 1999 Book article [Show]
NALEPA Jerzy: Nazwy geograficzne Tatr i Beskidów .- 1 : Lepietnica ; 2 : Salatyn .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1998 Journal article [Show]
NALEPA Jerzy: Nazwy geograficzne Tatr i Beskidów .- 3 : Chocz (Choč) .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1998 Journal article [Show]
DZIEMIAN Tadeusz: Rodzina łużyckiego Budziszyna : szkic informacyjny .- "Zeszyty Łużyckie" 1998 Journal article [Show]
SHORT David: Slovak toponyms : alternations in time and alternants in place .- Praha, 2000 Book article [Show]
ŽIGO Pavol: Slovanské zložené ojkonymá v "Slovanskom onomastickom atlase" .- Lublin, 2000 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 26 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]