iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.7.2. Polish. Toponymy

Description Type Actions
DECYK-ZIĘBA Wanda: "Leksykon geograficzny" Hilariona Karpińskiego (Wilno, 1766) jako przedmiot badań historyczno-językoznawczych : zarys problematyki .- "Prace Filologiczne" 2002 Journal article [Show]
RUDNICKA-FIRA Elżbieta: Losy nazw własnych na ziemiach polskich w czasie okupacji hitlerowskiej : nazwy miejscowe i nazwy ulic .- "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Językoznawcze" 1998 Journal article [Show]
PISARKOWA Krystyna: Łac. palatium, palatinus i niem. Pfalz z perspektywy polskiej .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2002 Journal article [Show]
MAKARSKI Władysław: Łukcze, Bikcze, Rotcze i inne zagadkowe nazwy wodne na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim .- Poznań, 2002 Book article [Show]
RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA Małgorzata: Mechanizmy adaptacyjne wielkopolskich nazw osad olęderskich .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2001 Journal article [Show]
OLEJNIK Marek: Mikrotoponimia powiatu włodawskiego .- Lublin, 2014 Book [Show]
RUTKOWSKI Mariusz: Mikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej : studium socjolingwistyczne .- Olsztyn, 2001 Book [Show]
MRÓZEK Robert: Mikrotoponimy jako językowe wyznaczniki przestrzeni kulturowej .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
DUDZIAK Arkadiusz, PAJUNENA Marina: Mikrotoponimy jako sposób kreowania ludowych miejsc kulturowych : podejście antropologii lingwistycznej .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2018 Journal article [Show]
RÓŻYCKA Izabela: Mikrotoponimy motywowane przez nazwy kolorów w kartotece "Słownika nazw terenowych Polski" .- Łódź, 2001 Book article [Show]
Displaying results 71-80 of 327 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (33) ]