iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.4. Bulgarian. Sociolinguistics

Description Type Actions
WÓJCICKI Krystian: Bulgarische Internetkommunikation .- София, 1999 Book article [Show]
GUGULANOVA Ivanka, KORYTKOWSKA Małgorzata: Derywacje semantyczne czasowników jednokrotnych w języku młodzieży bułgarskiej i polskiej .- Łódź, 1999 Book article [Show]
WALTER Hilmar: Einige Probleme der Übersetzungskritik am Beispiel der Übersetzung literarischer Texte aus dem Bulgarischen ins Deutsche : unter besonderer Berücksichtigung soziolinguistischer Aspekte .- "Съпоставително езикознание = Сопоставительное языкознание = Contrastive Linguistics : списание на Софийския университет "Св. Климент Охридски"" 1998 Journal article [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: Język bułgarski w opłakiwaniach zmarłych i nekrologach .- Szczecin, 2001 Book article [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: Język bułgarskich nekrologów i drukowanych wspomnień o zmarłych .- Poznań, 2001 Book article [Show]
BLANÁR Vincent: K frekvenčnému statusu interferenčných javov : na slovensko-bulharskom jazykovom materiáli .- "Prace Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
MADŽAROVA Jordanka: Mechanismy vzniku politických hesel : na česko-bulharském jazykovém materiálu .- Praha, 1998 Book article [Show]
SELIMSKI Ljudvig: Mniejszości narodowościowe i konfesyjne oraz grupy etniczne w Bułgarii : pod względem imiennictwa osobowego .- Katowice, 2001 Book article [Show]
PYTLAK Magdalena: "Obcy" w języku obcym, czyli problem przekładu stereotypów narodowych .- Opole, 2008 Book article [Show]
BLANÁR Vincent: Príspevok k viacrečovým interferenčným vzťahom : po stopách českých presídlencov v Deli Ormane .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2002 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 61 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (2) ] [ Last >| (7) ]