iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.3. Slovak. Dialectology

Description Type Actions
DVORNICKÁ Ľubica: Alebo bude dážď pršať, alebo bude pekne .- Bratislava, 2014 Book article [Show]
ŽIGO Pavol: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov .- Bratislava, 2012 Book [Show]
ĎUROVIČ L'ubomír: "Atlas slovenského jazyka" a jazyk mesta .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
DVORNICKÁ Ľubica: Chlapi a vareška .- Bratislava, 2014 Book article [Show]
KOVÁČOVÁ Viera: Frazémy ako zdroj expresívnosti nárečového textu .- Liberec, 2009 Book article [Show]
DEJNA Karol: Interferencje słowackie w polskiej gwarze na Węgrzech .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
KUDELSKA Danuta: Język w języku : gwarowość jako cecha języka osobniczego Dominika Tatarki .- Katowice, 1999 Book article [Show]
DVORNICKÁ Ľubica: Kde bolo, tam bolo .- Bratislava, 2014 Book article [Show]
RIPKA Ivor: O príprave vydania oravského slovníka Alfreda Zarębu .- Kraków, 1999 Book article [Show]
ŽIGO Pavol: Odkaz poslednej knihy profesora Eugena Paulinyho : pri príležitosti stého výročia narodenia .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2012 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 30 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]