iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2. Macedonian

Description Type Actions
TOPLISKA-EVROSKA Katica, PETROVA-DŽAMBAZOVA Snežana: 24 Научна дискусиjа на Семинарот за македонски jазик, литература и култура (Охрид, 18-19 август 1997) .- "Литературен збор" 1997 Journal article [Show]
GRYGIEL Marcin: Affirmation modality in Bulgarian, Macedonian and Serbian .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2013 Journal article [Show]
KURYŁO Elżbieta, SOLECKA Kazimiera Maria, URBAN Krystyna: Badania świadomości językowej współczesnych Macedończyków .- "Socjolingwistyka" 2003 Journal article [Show]
FRIEDMAN Victor A.: The Balkan Sprachbund in the Republic of Macedonian today : "Eurology" as discontinuity and dialectology as continuity .- "Colloquia Humanistica" 2012 Journal article [Show]
CYCHNERSKA Anna: Bałkański typ sandhi .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
STOJ̌ČESKA-ANTIḰ Vera: La Bible en Macédoine .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
MIRKULOVSKA Milica, ZDRAVKOVA Katerina: Bibliografia języka macedońskiego online : doświadczenia i osiągnięcia .- "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2007 Journal article [Show]
Bibliografia prac Bożydara Widoeskiego .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Bożo Widoeski i jego kontakty z Polską .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Bożydar Widoeski (1920-1998) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 752 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (76) ]