iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
JAKÓBCZYK Stanisław: Biało-czerwona magia : dla kogo Polska? .- Poznań, 1999 Book article [Show]
WRONKOWSKA-DIMITROWA Mirosława: Biblia jako tworzywo i/lub wzorzec obrazu macierzyństwa Maryi w tekstach staropolskich .- Łódź, 2000 Book article [Show]
SZARLEJ Jolanta: Biblijne epifanie zwierzęce na tle opozycji homo - animal .- Wrocław, 2003 Book article [Show]
Bibliografia prac Krystyny Pisarkowej z lat 1992-2002 : wraz z uzupełnieniami do okresu poprzedniego .- Kraków, 2003 Book article [Show]
DANIELEWICZOWA Magdalena, MIKOŁAJCZUK Agnieszka: Bibliografia prac naukowych Profesor Renaty Grzegorczykowej .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Bilingwizm i warunki polityczne a procesy językowe : w świetle XIX-wiecznej prasy polskiej Pomorza i Śląska .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
ZGÓŁKOWA Halina, ZGÓŁKA Tadeusz: Biznesmen, uczony i robotnik : aksjologiczne podstawy stereotypu językowego : rekonesans .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Bliskość znaczeniowa nazw barw żółtej i zielonej w polskim językowym obrazie świata .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
TABAKOWSKA Elżbieta: Bliżej wiersza : gramatyka kognitywna jako narzędzie interpretacji tekstu poetyckiego : na przykładzie "Miniatury średniowiecznej" Wisławy Szymborskiej .- Lublin, 1998 Book article [Show]
KISIEL Anna: Bobowiemalbowiem : między spójnikiem a partykułą .- "Forum Lingwistyczne [online]" 2015 Journal article [Show]
Displaying results 71-80 of 2022 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (203) ]