iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 10.1. Slavic influence on other languages

Description Type Actions
HOLVOET Axel: Reflexiva typu słowiańskiego w pewnej gwarze górnołotewskiej .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Regionalne słowniki niemieckie jako źródło językowych materiałów słowiańskich .- Piotrków Trybunalski, 2000 Book article [Show]
ZABORSKI Andrzej: Remarks on some West Slavic words in Al-Bakrī's "Geography" and other sources .- Louvain-la-Neuve, 2012 Book article [Show]
BABEU Doina: Rom. Rusalii : comentariu etimologic [Roum. Rusalii : commentaire étymologique] .- "Studii şi cercetări lingvistice" 1997 Journal article [Show]
NESTORESCU Virgil: Românii timoceni din Bulgaria : grai : folclor : etnografie [Les Roumains de la region Timoc de Bulgarie : le parler : le folklore : l'ethnographie] .- Bucureşti, 1996 Book [Show]
SKUBIC Mitja: Romansko-slovanske jezikovne interference : sosledica časov .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2001 Journal article [Show]
GŁUSZKOWSKI Michał: Rosyjski w kontakcie : 65 lat "Languages in Contact" Uriela Weinreicha .- "Przegląd Rusycystyczny" 2018 Journal article [Show]
KACZYŃSKA Elwira: Rozważania o domniemanym slawizmie w dialekcie kreteńskim języka nowogreckiego .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2016 Journal article [Show]
PODHAJECKA Mirosława: Russian loanwords in the "Oxford English Dictionary" revisited .- "Przegląd Rusycystyczny" 2018 Journal article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Serbsko-němska interferenca – aktualne wobkedźbowanja .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2010 Journal article [Show]
Displaying results 91-100 of 171 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (18) ]