iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 10.1. Slavic influence on other languages

Description Type Actions
REMBISZEWSKA Dorota Krystyna: Polonizmy w łotewskich gwarach Łatgalii .- "Acta Baltico-Slavica" 2009 Journal article [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Polskie i wschodniosłowiańskie wpływy językowe w nazwiskach Żydów białostockich .- Віцебск, 2000 Book article [Show]
SZCZERBOWSKI Tadeusz: Polskie źródła wielojęzyczności Joyce'a w "Finnegans Wake" .- "Stylistyka" 2003 Journal article [Show]
DAMBORSKÝ Jiří: Polština a franština ve vzájemném vztahu : soubor studií .- Ostrava, 1999 Book [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Pożyczki łużyckie z sufiksem -awa w niemieckich dialektach Brandenburgii .- "Zeszyty Łużyckie" 1999 Journal article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Pożyczki słowiańskie w gwarach niemieckich jako źródło poznania dawnych słowiańskich podziałów dialektalnych .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
MĘDELSKA Jolanta: Prasa radziecka wydawana w latach 30. XX w. w Republice Niemców Powołża : wprowadzenie do zagadnienia i uwagi o języku .- "Acta Baltico-Slavica" 2014 Journal article [Show]
LEEMING Henry: Prehistoria kwarka .- "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" 2004 Journal article [Show]
KOLIS Nijola: Procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie .- Warszawa ; Puńsk, 2002 Book [Show]
KOLIS Nijola: Procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie .- Warszawa, 2001 Book article [Show]
Displaying results 81-90 of 170 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (17) ]