iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 10.1. Slavic influence on other languages

Description Type Actions
WICHERKIEWICZ Tomasz: Uf dyr Wiyrzba zyct yn Zajonc, czyli polskie formy dialektalne w germańskim etnolekcie Wilamowic w dawnym Księstwie Oświęcimskim .- Łódź, 1998 Book article [Show]
HADROVICS László: Das Ungarische in seiner ostmitteleuropäischen geistigen Umwelt .- "Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae" 1998 Journal article [Show]
BUDZISZEWSKA Wanda: Uwarunkowania zmian semantycznych niektórych slawizmów bałkańskich .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
MAŃCZAK Witold: W sprawie niem. Royn < pol. Ruja .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2006 Journal article [Show]
HENGST Karlheinz: Was verdankt die deutsche Sprache dem Sorbischen? .- Bautzen, 2003 Book article [Show]
EICHLER Ernst: Wege slawischer Toponyme ins Deutsche .- [Teil 1] .- Praha, 2000 Book article [Show]
EICHLER Ernst: Wege slawischer Toponyme ins Deutsche .- Teil 2 : Der Ortsname Busendorf und Verwandtes .- "Acta onomastica" 1999 Journal article [Show]
JAKUBOWICZ Mariola: Wędrówki słów : o niektórych starych zapożyczeniach leksykalnych na terenie Europy środkowo-wschodniej .- "Studia Russica" 2000 Journal article [Show]
MAKARSKI Władysław: Wieloznaczna nazwa Berlin - spór o sposób jej analizy .- Lublin, 2003 Book article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Wpływy czeskie w dawnych dialektach niemieckich na terenie Czech i Moraw .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
Displaying results 121-130 of 170 found.
[ (1) |< First ] [ (12) << Previous ]  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Next >> (14) ] [ Last >| (17) ]