iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 10.1. Slavic influence on other languages

Description Type Actions
BEDNARCZUK Leszek: Słowiańskie l' epentetyczne w perspektywie porównawczej .- Katowice, 1999 Book article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Słowiańskie *materica, *matica jako pożyczki w gwarach niemieckich .- Gdańsk, 1998 Book article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Słowiańskie sufiksy w dialektach niemieckich w ujęciu synchronicznym .- "Prace Filologiczne" 1998 Journal article [Show]
PERL Matthias: Spanisch und Russisch im Kultur- und Sprachkontakt anhand der Vornamengebung in Kuba .- Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien, 1998 Book article [Show]
CHLUDZIŃSKI Andrzej: Sposoby adaptacji słowiańskich nazw geograficznych ziemi białogardzkiej w języku niemieckim .- Poznań, 2001 Book article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Studia nad słowiańsko‑niemieckimi kontaktami językowymi .- Warszawa, 2015 Book [Show]
MILIN Jiva: Studii de slavistică [Études slavistiques] .- Timişoara, 1998 Book [Show]
SMUŁKOWA Elżbieta: Sytuacja językowa w Ejszyszkach i okolicy : wyniki badań sondażowych, prowadzonych na Litwie w 1997 roku .- "Acta Baltico-Slavica" 1999 Journal article [Show]
GRĂMADĂ Nicolai: Toponimia minoră a Basarabiei [La toponymie mineure de la Bessarabie] .- Bucureşti, 1996 Book [Show]
WEXLER Paul: Two-tiered Relexification in Yiddish : Jews, Sorbs, Khazars, and the Kiev-Polessian Dialect .- Berlin ; New York, 2002 Book [Show]
Displaying results 111-120 of 170 found.
[ (1) |< First ] [ (11) << Previous ]  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 [ Next >> (13) ] [ Last >| (17) ]