iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Ìvanoŭ
Given names: Jaŭgen
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Ìvanoŭ Jaŭgen [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor ÌVANOŬ Jaŭgen: 100 выбраных польскіх прыказак і іх адпаведнікі ў беларускай мове : прынцыпы супастаўлення парэміялагічных адзінак і іх лексікаграфічнай рэпрэзентацыі ў двухмоўным слоўніку .- Магілёў, 2000 Book article [Show]
autor ÌVANOŬ Jaŭgen: Аб адной семантычнай разнавiднасцi афарызмаў (афарыстычныя выказваннi - законы) у ўсходнеславянскiх мовах .- "Białostocki Przegląd Kresowy" 2000 Journal article [Show]
autor ÌVANOŬ Jaŭgen: Да антагенезу афарызма як адзiнкi мовы vs. маўлення : сацыялiнгвiстычны i сацыякультурны аспекты .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2004 Journal article [Show]
autor ÌVANOŬ Jaŭgen: Да вызначэння адной семантычнай разнавіднасці афарыстычных выказванняў (афарызмаў-"законаў") у сувязі з лінгвістычнымі поглядамі В. Дарашэўскага .- Магілёў, 2000 Book article [Show]
autor ÌVANOŬ Jaŭgen: Несколько замечаний о лингвистической сущности пословиц и поговорок .- Мінск, 2000 Book article [Show]
autor ÌVANOŬ Jaŭgen: Польска-беларускiя парэмiялагiчныя паралелi .- Białystok, 2000 Book article [Show]
autor ÌVANOŬ Jaŭgen: Праблемы лінгвістычнага вывучэння літаратурнай афарыстыкі : аналітычны агляд .- Мінск, 2000 Book article [Show]
autor ÌVANOŬ Jaŭgen: Семантические типы языковых афоризмов : на материале восточнославянских языков .- Opole, 1997 Book article [Show]
autor ÌVANOŬ Jaŭgen: Семантыка беларускіх афарызмаў .- "Известия Гомельского государственного университета = Весці Гомельскага дзяржаўнага універсітэта" 2000 Journal article [Show]
autor ÌVANOŬ Jaŭgen: Семантычная структура афaрыстычных выказванняў-труiзмаў .- Białystok, 2000 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 16 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]

Related documents

Description Type Actions