iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Mirkulovska
Given names: Milica
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Mirkulovska Milica [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor MIRKULOVSKA Milica .- "Македонски јазик" 2000 [Omówienie: KAROLAK Stanisław, MIRKULOVSKA Milica: Инхоативна видска конфигурација во македонскиот јазик = Inchoatywna konfiguracja aspektualna w języku macedońskim .- Warszawa, 2000] Journal article [Show]
autor MIRKULOVSKA Milica: Wręczenie Profesorowi Janowi Sokołowskiemu Medalu im. Blaże Koneskiego Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk za rok 2010 .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2012 Journal article [Show]
autor MIRKULOVSKA Milica: Zakres ekwiwalencji macedońskiej da-konstrukcji i polskiego infinitiwu .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
autor MIRKULOVSKA Milica: Библиографија на славистичката лингвистика .- "Македонски јазик" 1997 Journal article [Show]
autor MIRKULOVSKA Milica: Информација за серијата "Polski-Macedoński. Gramatyka konfrontatywna" / "Полски-Македонски. Граматичка конфронтација" (1-6) .- "Македонски јазик" 2003 Journal article [Show]
autor MIRKULOVSKA Milica: По повод излегувањето од печат на монографијата "Семантичко-деривациони речник. Свеска 1: Човек - делови тела" .- "Македонски јазик" 2003 Journal article [Show]
autor MIRKULOVSKA Milica: Терминативност наспрема инхоативност : начини на нивно изразување во македонскиот и полскиот jaзик .- Скопје, 1998 Book article [Show]
współautor MIRKULOVSKA Milica, ZDRAVKOVA Katerina: Bibliografia języka macedońskiego online : doświadczenia i osiągnięcia .- "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2007 Journal article [Show]
współautor KAROLAK Stanisław, MIRKULOVSKA Milica: Инхоативна видска конфигурација во македонскиот јазик = Inchoatywna konfiguracja aspektualna w języku macedońskim .- Warszawa, 2000 Book [Show]

Related documents

Description Type Actions