iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Miturska-Bojanowska
Given names: Jolanta
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Miturska-Bojanowska Jolanta [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor MITURSKA-BOJANOWSKA Jolanta: Analiza semantyczna rzeczowników wieloznacznych w języku rosyjskim i polskim .- Cz. 2 .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Slavica Stetinensia" 2000 Journal article [Show]
autor MITURSKA-BOJANOWSKA Jolanta: O niektórych derywatach paradygmatycznych odczasownikowych w języku rosyjskim i polskim .- Szczecin, 2001 Book article [Show]
autor MITURSKA-BOJANOWSKA Jolanta: O niektórych typach regularnej wieloznaczności rzeczowników rosyjskich w liczbie pojedynczej i mnogiej .- Szczecin, 1993 Book article [Show]
autor MITURSKA-BOJANOWSKA Jolanta: Przyczyny wieloznaczności rosyjskich i polskich rzeczowników zróżnicowanych znaczeniowo w liczbie pojedynczej .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
autor MITURSKA-BOJANOWSKA Jolanta: Uniwerbizacja jako jedno ze źródeł polisemii leksemów rzeczownikowych : na materiale języka rosyjskiego i polskiego .- Szczecin, 2002 Book article [Show]

Related documents

Description Type Actions