iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Kowalik
Given names: Krystyna
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Kowalik Krystyna [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor KOWALIK Krystyna .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2005 [Recenzja pracy: BULA Danuta, KRZYŻYK Danuta, NIESPOREK-SZAMBURSKA Bernadeta, SYNOWIEC Helena: Dziecko w świecie języka .- Kraków, 2004] Journal article [Show]
autor KOWALIK Krystyna .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2005 [Recenzja pracy: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica .- Kraków, 2004] Journal article [Show]
autor KOWALIK Krystyna .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2005 [Recenzja pracy: BAJEROWA Irena: Zarys historii języka polskiego 1939-2000 .- Warszawa, 2003] Journal article [Show]
autor KOWALIK Krystyna .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2000 [Recenzja pracy: PANČÍKOVÁ Marta, STEFAŃCZYK Wiesław: Po tamtej stronie Tatr : učebnica pol’štiny pre Slovákov .- Kraków, 1998] Journal article [Show]
autor KOWALIK Krystyna .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2002 [Recenzja pracy: SKARŻYŃSKI Mirosław: Liczebniki w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny : studium gniazd słowotwórczych .- Kraków, 2000] Journal article [Show]
autor KOWALIK Krystyna .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 [Recenzja pracy: TOPORIŠIČ Jože: Enciklopedija slovenskega jezika .- Ljubljana, 1992] Journal article [Show]
autor KOWALIK Krystyna .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2000 [Recenzja pracy: KOBYLIŃSKA Józefa: Świat językowy Władysława Orkana : słowa i stereotypy .- Kraków, 1997] Journal article [Show]
autor KOWALIK Krystyna .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2000 [Recenzja pracy: SKUDRZYKOWA Aldona, URBAN Krystyna: Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej .- Kraków ; Warszawa, 2000] Journal article [Show]
autor KOWALIK Krystyna .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2001 [Recenzja pracy: KREJA Bogusław: Słowotwórstwo polskie na tle słowiańskim .- Gdańsk, 1999] Journal article [Show]
autor KOWALIK Krystyna .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2001 [Recenzja pracy: TOKARZ Emil: Pułapki leksykalne : słownik aproksymatów polsko-słoweńskich .- Katowice, 1999] Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 38 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4 [ Next >> (3) ] [ Last >| (4) ]

Related documents

Description Type Actions