iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Orožen
Given names: Martina
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Orožen Martina [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor OROŽEN Martina: Anton Martin Slomšek, "Djanje svetnikov božjih" : vzgoja duha, kultura srca in govora v novoslovenskem knjižnem jeziku sredi 19. stoletja .- "Slavia Centralis" 2011 Journal article [Show]
autor OROŽEN Martina: Prislov v Pleteršnikovem slovarju .- Pišece, 1998 Book article [Show]
autor OROŽEN Martina: Sistemske in upovedovalne razlike v Dajnkovem in Ravnikarjevem prevodu zgodb Svetega pisma .- Maribor, 1998 Book article [Show]
autor OROŽEN Martina: Stapletonov in Skalarjev rokopis v zgodovini slovenskega knjižnega jezika : Oblakova analiza in vrednotenje besedil .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
autor OROŽEN Martina: Svetniška imena v Küzmičevi "Knigi molitveni" (1846, 1904, 1914, 1931) .- Budimpešta, 1998 Book article [Show]

Related documents

Description Type Actions
SOLLNER PERDIH Anka: Bibliografija Martine Orožen (1990-2001) .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2002 Journal article [Show]
OREL Irena: Ob sedemdesetletnici prof. Martine Orožen .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2002 Journal article [Show]