iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Złotkowski
Given names: Piotr
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Złotkowski Piotr [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor ZŁOTKOWSKI Piotr .- "Slavia Orientalis" 2001 [Recenzja pracy: Ukraińskie i polskie gwary pogranicza = Українськi i польськi говiрки пограниччя = The Ukrainian and Polish Dialects of the Borderland .- Lublin ; Łuck, 2001] Journal article [Show]
autor ZŁOTKOWSKI Piotr: Antroponimy historyczne wsi Bujnowo na Podlasiu .- Lublin, 2002 Book article [Show]
autor ZŁOTKOWSKI Piotr: Etniczno-kulturowa specyfika historycznej antroponimiii okolic Brańka na Podlasiu .- "Acta Albaruthenica" 2007 Journal article [Show]
autor ZŁOTKOWSKI Piotr: Nazwy osobowe szlachty podlaskiej z formantem -icz, -owicz, -ewicz w XV-XVII wieku .- Białystok, 1999 Book article [Show]
autor ZŁOTKOWSKI Piotr: Zestawione nazwy miejscowe parafii nurskiej w wiekach XV-XVIII .- Lublin, 2000 Book article [Show]

Related documents

Description Type Actions